Przyrodnicza Pagorzyna

Miejscowość Pagorzyna wchodząca w skład małopolskich wsi w gminie Lipinki to zdecydowany raj dla miłośników świata roślin i zwierząt. Mieszczący się w jej obrębie Magurski Park Narodowy stwarza ku temu niebywałe możliwości. Należy w tym miejscu nadmienić iż flora i fauna wspomnianego parku odznacza się szerokim spektrum gatunków. Wśród formacji roślinnych występujących na tym terenie przeważają obszary leśne, natomiast szuwary łąkowe i torfowe stanowią otulinę dla występujących w tamtejszych stronach dwóch potoków: Libuszanka i Lipianka. Świat zwierząt na opisywanym terenie jest niezwykle bogaty w gatunki, należące do grupy kręgowców i bezkręgowców. Ssaki reprezentowane są m.in. przez: daniele, żbiki, jelenie, daniele a także drobniejsze: zające, rysie oraz wydry. Najbardziej liczną grupa zwierząt na tym terenie stanowią ptaki. W Magurskim Parku Narodowym występują w liczbie 137 gatunków, obejmując gatunki niespotykane i zagrożone. Padalce i zaskrońce(gady) oraz żaby, ropuchy (płazy) zdominowały środowisko błotno-wilogotne.

Artystyczna Pagorzyna

Gmina Lipinki, w skład której wchodzą sołectwa: Kryg, Wójtowa, Pagorzyna, Bednarskie, Bednarka i Rozdziele. Wielość małopolskich wsi tworzy wachlarz atrakcji wśród, których każdy mieszkaniec i każdy turysta odnajdzie coś dla zaspokojenia własnych potrzeb. Jeśli chodzi o rozwój lokalnej ludności to funkcjonujące Domy Kultury we wcześniej wspomnianych miejscowościach oferują korzystanie z biblioteki wraz z kafejką internetową, klubów młodzieżowych, klubów pracy oraz zespołów ludowych. Oferta jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, począwszy od najmłodszych, którzy mogą spożytkować drzemiącą w nich energię w lokalnych uczniowskich klubach sportowych, natomiast starsi wiekiem lecz nierzadko młodsi duchem czynią swe życie piękniejszym śpiewając w zespołach ludowych. Owy śpiew niejednokrotnie uzyskał wysokie oceny w organizowanych na pobliskich wsiach konkursach i plebiscytach. Mieszkańcy i turyści mogą usłyszeć owe zespoły a także doświadczyć innych atrakcji w czasie Festynu Pagorzyna.

Kulturalna gmina Lipinki

Gmina Lipinki mieszcząca się na południu Polski, w skład, której wchodzą sołectwa: Kryg, Wójtowa, Pagorzyna, Bednarskie, Bednarka, Rozdziele oraz główna Lipinki. Szereg wymienionych wsi kryje wśród swoich mieszkańców prawdziwe „perełki”. Płaszczyzny kultury, w których pasjonują się mieszkańcy owych wsi to poezja, malarstwo oraz hafciarstwo. Dzięki twórczości Barbary Brach i Jana Czeluśniaka, rodowitym mieszkańcom opisywanych terenów możemy zgłębić wiedzę na temat przeszłości tych okolic. Za pomocą ich doboru słów możemy wyobrażać sobie wiejskie krajobrazy, natomiast malarskie dzieła trzech pań : Franciszki Tumidajewicz, Heleny Knapik oraz Aleksandry Wallach mogą zweryfikować nasze poetyckie wyobrażenia na temat wyglądu gminy. Mistrzynią haftu jest pani Czesława Ślusarz. Przykłady lokalnych artystów dają wiele powodów do dumy i radości władzom gminy. Wszystkie organizowane imprezy kulturalne dają możliwość pokazania stworzonych dzieł. Byłoby wskazane, aby kryjące się za murami własnych domów osobowości sztuki, jak najszybciej wyszły z domowego zacisza.